Testimonials / Natuurlijk kost het een paar dubbeltjes, maar dan heb je ook wat.

Toen ik 10 jaar geleden een nieuwbouwappartement kocht had ik werkelijk geen idee wat dit allemaal met zich mee zou brengen. Je koopt een appartement en denkt dat het daarmee geregeld is.

Niets is minder waar; toen de oprichtingsvergadering van de VvE plaatsvond onder leiding van de ontwikkelaar bleek dat er ook een toegewezen VvE beheerder aanwezig was, te weten, Munnik VvE Beheer bv. Tijdens de inleiding van Munnik VvE Beheer bv bleek al snel wat de toekomstige bewoners te wachten stond; werkelijk alles moest zonder enige expertise van een bewoner van de grond komen. Als eerste moest er een bestuur gekozen worden, wat maar moeizaam lukte, maar uiteindelijk heb ik me aangemeld en werd ik benoemd als voorzitter.

Ook werd besloten de administratie onder te brengen bij Munnik VvE Beheer bv en na een jaar zou over verlenging van het contract beslist worden. Het beheer van onze VvE werd in de portefeuille gebracht bij één van de projectleiders van Munnik VvE Beheer bv. Het uit handen geven van het beheer is iets waarvan zowel het huidige bestuur en de voorzitter, dan wel de bewoners nimmer spijt hebben gekregen. Natuurlijk kost het een paar dubbeltjes, maar dan heb je ook wat.

Wat zijn nou de belangrijkste zaken die je als beginnende voorzitter met beperkte kennis van het reilen en zeilen van een VvE kunt leren van een beheerder als Munnik VvE Beheer bv? Door hun kennis van procedures en van toepassing zijnde rechten die wettelijk vastliggen kunnen zij op allerlei gebieden begeleiden en adviseren, zoals begrotingsvoorstellen en het verwerken van op- en aanmerkingen die daaruit voortvloeien, verzekeringen afsluiten indien dat gewenst is, contacten en afspraken maken met derden, garantiezaken en de gevolgen daarvan.

Voorts worden allerlei vragen van bestuurders en/of bewoners serieus genomen en daar ook vervolg aan gegeven.
Welnu, door alle genoemde zaken voelt de voorzitter en de VvE zich uitstekend onder dak bij Munnik VvE Beheer bv.

Groet,
Een voorzitter