Header munnik

Wat wij doenDiensten

De werkzaamheden die wij voor uw VvE uitvoeren zijn te verdelen in drie vakgebieden; technisch, administratief en financieel. Wij gaan met het bestuur rond de tafel om een takenpakket samen te stellen die precies aan de wensen van de VvE voldoet. Bijna alles is mogelijk. Van een totaalpakket tot een scheiding van de drie vakgebieden.

Administratief beheer

Administratief beheer

Administratief kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door de ledenbestanden bij te houden, contractbeheer, algemene ledenvergaderingen organiseren en begeleiden, naleving huishoudelijk reglement opstellen en waarborgen.

Administratief beheer

Financieel beheer

Financieel kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen middels het berekenen en innen van de servicekosten, jaarlijks opmaken van de jaarrekening, crediteurbeheer, debiteurbewaking, het aanspreekpunt te zijn voor bankzaken, reservefonds berekenen, kascommissie ondersteunen.

Administratief beheer

Technisch beheer

Technisch kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door het dagelijks onderhoud te verzorgen, groot onderhoud te initiëren en te begeleiden, offertes aan te vragen en te vergelijken, werkzaamheden aan te besteden, meerjarenbegroting op te maken.