Header munnik

Wat wij doenDiensten / Administratief beheer

Administratief kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door de ledenbestanden bij te houden, contractbeheer, algemene ledenvergaderingen organiseren en begeleiden, naleving huishoudelijk reglement opstellen en waarborgen.

De meeste werkzaamheden voor een VvE liggen op administratief gebied. Werkzaamheden die wij voor u kunnen uitvoeren zijn onder andere:

  • Het bijhouden van het ledenbestand; ingeval van verhuur door eigenaren het bijhouden van register van bewoners.
  • Het archiveren en actief beheren van contracten ten behoeve van onder andere verzekeringen, onderhoudscontracten, schoonmakers en dergelijke.
  • Het beheren en controleren op naleving van het huishoudelijk reglement, modelreglement bij splitsing alsmede de splitsings­akte.
  • Het archiveren van alle op de vereniging betrekking hebbende correspondentie.
  • Het corresponderen ten behoeve van de Vereniging met overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven, aannemers e.d.
  • Het administratief verwerken van schaden die te verhalen zijn op verzekeringen.
  • Het informeren van de leden; rondzenden van notulen en jaarrekeningen.
Vergaderingen
  • 1x per jaar vergaderstukken (digitaal) opmaken en versturen voor alle leden.
Bijstand bestuur
  • Assistentie bij het opstellen van huisregels middels een huishoudelijk reglement en toezien op naleving van deze regels.
Administratief beheer

Financieel beheer

Financieel kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen middels het berekenen en innen van de servicekosten, jaarlijks opmaken van de jaarrekening, crediteurbeheer, debiteurbewaking, het aanspreekpunt te zijn voor bankzaken, reservefonds berekenen, kascommissie ondersteunen.

Administratief beheer

Technisch beheer

Technisch kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door het dagelijks onderhoud te verzorgen, groot onderhoud te initiëren en te begeleiden, offertes aan te vragen en te vergelijken, werkzaamheden aan te besteden, meerjarenbegroting op te maken.

Al overtuigd?Munnik VvE Beheer ontzorgt

Wilt u graag weten wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij gaan graag met u in gesprek om te zien hoe wij uw VvE kunnen ontzorgen.

Offerte aanvragen