Header munnik

Wat wij doenDiensten / Technisch beheer

Technisch kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door het dagelijks onderhoud te verzorgen, groot onderhoud te initiëren en te begeleiden, offertes aan te vragen en te vergelijken, werkzaamheden aan te besteden, meerjarenbegroting op te maken.

Onder het technisch beheer vallen de volgende werkzaamheden:

Uitvoering van besluiten zoals deze zijn genomen tijdens (oprichtings-) vergaderingen met betrekking tot:

 • Aanvragen offertes en dergelijke
 • Aanbesteden van werkzaamheden
 • Controleren en begeleiden groot onderhoud
Het dagelijks onderhoud

aanspreekpunt voor alle (onderhouds-) klachten met betrekking tot de algemene ruimten. Dit geldt voor zowel regulier onderhoud als schade ten gevolge van een onzeker voorval.

 • Het coördineren en plannenvan afspraken tussen leden en aannemers etcetera.
 • Aanspreekpunt met betrekking tot schade(s) die geclaimd worden op de verzekering.
 • Het beoordelen of kosten ten laste van de algemene middelen komen, danwel verhaald dienen te worden op individuele eigenaren, danwel verhaald dienen te worden op derden.

Het in overleg met het bestuur en extern bureau samenstellen van:

 • Meerjarenbegroting ten behoeve van het vaststellen van de benodigde reserveringen op langere termijn.
 • Onderhoudsplan ten behoeve van algemeen onderhoud zoals schilderwerk, dak en andere installaties.

Het controleren van:

 • Offertes inzake onderhoudscontracten
 • Offertes inzake verzekeringen
 • Offertes en nota’s ten behoeve van uitgevoerde respectievelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
Administratief beheer

Administratief beheer

Administratief kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen door de ledenbestanden bij te houden, contractbeheer, algemene ledenvergaderingen organiseren en begeleiden, naleving huishoudelijk reglement opstellen en waarborgen.

Administratief beheer

Financieel beheer

Financieel kunnen wij het bestuur en de leden ontzorgen middels het berekenen en innen van de servicekosten, jaarlijks opmaken van de jaarrekening, crediteurbeheer, debiteurbewaking, het aanspreekpunt te zijn voor bankzaken, reservefonds berekenen, kascommissie ondersteunen.

Al overtuigd?Munnik VvE Beheer ontzorgt

Wilt u graag weten wat wij voor uw VvE kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij gaan graag met u in gesprek om te zien hoe wij uw VvE kunnen ontzorgen.

Offerte aanvragen