Testimonials / De Dieze

Onze VVE De Dieze van 43 appartementen is notarieel opgericht in november 1996. Opgeleverd werd deze in september 1997.

Tijdens een kopersbijeenkomst in december 1996 werd onder meer de vraag gesteld of er vrijwilligers waren om een bestuursfunctie te bekleden. Er meldden zich er drie, waaronder ik er een van was. Met een onderbreking van een kleine vier jaar vervul ik tot heden (2013) een bestuursfunctie.Als een van de onderwerpen op de eerste vergadering stond de zoektocht naar een beheerkantoor op de agenda.

Met 17 aandachtspunten mocht ik op “jacht” naar kandidaten. Ik herinner me nog dat al tijdens een telefonische ronde er meerdere beheerkantoren afvielen door hun manier van reageren. Eén opmerkelijke reactie staat me nog bij: “ O meneer, de maandelijkse servicekosten kunnen onder de honderd gulden blijven hoor!” Die viel wat mij betrof al direct af.

Uiteindelijk kwam ik voor een nadere kennismaking terecht op het kantoor van Munnik VVE Beheer. Hierover kan ik kort zijn:

Vanaf het eerste moment tot op heden hebben wij, in de breedste zin des woords, vrijwel niets dan lofuitingen te melden! Sinds mei 1998 staan wij alhier als nummer 100 te boek.

Dat is wel erg “gekleurd” denk u nu misschien? Dan kan ik u melden dat er sinds de oprichting van de VVE intussen 10 verschillende bestuursleden in het bestuur zaten. Op één na, is/was iedereen buitengewoon tevreden over Munnik als beheerder. Tussentijds is er op verzoek van genoemd persoon onderzoek gedaan om te zien of we elders beter onderdak konden vinden. Op geen enkel punt is dat gelukt.

In de loop der jaren heb ik met verschillende bestuursleden van andere VVE’s contact gehad. Veelal kwam er geklaag over hun beheerkantoor ter sprake. Van een paar van hen is het me bekend dat die inmiddels zijn overgestapt naar…